Kateřina Janošová

Ráda dávám starým věcem nový smysl a z mála se snažím vymyslet co nejvíc.

Vyrostla jsem ve starém domě se zahradou a o co víc skromné byly moje podmínky, o to víc se rozvíjela moje tvořivost. Fascinovaná světem indiánů, starých kultur, ale i fantastickým světem příběhů a pohádek jsem z drátků provázků a korálků, které byly ukryty v šuplících, brzy začala vyrábět jednoduché šperky a ozdoby, až jsem se postupem času propracovala k technice zvané wire-wrapping.

Kromě drátování trávím čas i korálkováním, které je příjemnou relaxací. Nemám daleko ani k práci s textilem - šiju, i když (zatím) jenom pro sebe. A kdyby byly dny nafukovací, ráda bych se trochu víc věnovala i ostatním technikám, jako třeba tkaní na destičkách, drhání, vyšívání stužkami či kreslení mandal, na které už času nezbývá. A tolik bych toho ještě chtěla vyzkoušet!

Mým největším potěšením asi přesto zůstává hudba, kterou jsem studovala na brněnské muzikologii. Provází mě neodmyslitelně celý život a i když mě osud profesně zavál k softwarovým licencím, snažím se už po několik let něco ze svého původního oboru předávat studentům Skandinávských studií.

Těším se na setkávání s lidmi v Pohyblivém svátku. Věřím, že bude pro všechny inspirativní a příjemné!

Další kurzy lektora

   WIRE-WRAPPING PRO ZAČÁTEČNÍKY
   ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA - V KRAJINĚ JANE AUSTEN
© Pohyblivý svátek 2013-2017