Richard Skolek

Na svých kurzech bych chtěl vytvořit příjemnou atmosféru bez hodnocení a bez předsudků, aby se tam cítil dobře každý, ať už se jedná o budoucího romanopisce nebo o člověka, který si občas pro radost napíše něco pro sebe...

Chtěl bych předávat nejen různé techniky a zákulisní tipy a triky, ale především radost z psaní – pokud ji v sobě na kurzu objevíte, nebo pokud si ji připomenete a obnovíte ji, budu odcházet spokojený.

Jsem spisovatel a překladatel. Dosud mi vyšly tři knihy – sbírka fejetonů Hubený nás nedostanou, sbírka epigramů Nesvlíkej se sama a sbírka poezie Vzdechy a povzdechy.

Rád střídám žánry a formy, baví mě zkoušet nová pojetí. Spolupracuji také s nezávislým brněnským nakladatelstvím Backstage Books, mé pohádky se čas od času objeví v rozhlasu.

Jako překladatel jsem zatím „uvíznul“ u technických a společenskovědních textů, ale snažím se propracovat k beletrii.
Pracuji s angličtinou a se španělštinou. Práce s jazykem mě opravdu baví, a to bez ohledu na konkrétní řeč.


I would like to create an accepting and pleasant environment without prejudice, a place where everyone would feel welcome regardless of their literary intentions and goals. My courses are open for all kinds of writers, from aspiring novelists to people who write only occasionally and who do not seek to make a career out of it. I will share some techniques and professional tricks of the trade, but that is not the main point – I would like to share my passion for writing. If the course awakens such a passion in you, or if it renews it, only then will I meet my personal goal as your instructor.

I am a writer and a translator. So far, I have published three books – Hubený nás nedostanou, Nesvlíkej se sama and Vzdechy a povzdechy. Only the last one is available in an English translation; it is called Gasps and Sighs. I like to experiment with new genres and new approaches. I occasionally collaborate with the Czech national radio and a small independent publishing house called Backstage Books.

As a translator, I am “stuck” with technical and social sciences texts, but I am trying to move towards literary translations. I work with English and Spanish. I truly enjoy working with different languages.


Další kurzy lektora

   KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – ÚVOD
   KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ – POKROČILÉ TECHNIKY
   KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ PRO BLOGERY A BLOGERKY
   KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ (f)
© Pohyblivý svátek 2013-2017