Všeobecné obchodní podmínky

Přihlášení

Na všechny kurzy, semináře a přednášky se můžete přihlásit pomocí on-line přihlášky, kterou najdete na webových stránkách vždy u konkrétního kurzu nebo akce. Po obdržení přihlášky Vám e-mailem zašleme potvrzení přihlášky a rezervace místa a způsob platby. Pokud je kurz obsazen nebo zrušen z důvodu nízkého počtu přihlášených, vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na daný kurz nepřijmout, přičemž Vás budeme e-mailem informovat o jeho obsazení, zrušení nebo vypsání náhradního termínu. Samozřejmě je možné se následně přihlásit jako náhradník (není nutné znovu vyplňovat přihlášku, pouze nás informujte o tom, že máte zájem být zapsán/a jako náhradník). Přihlášením na daný kurz nebo akci zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami a udělujete souhlas s použitím Vašich osobních údajů pro účely administrace kurzů a akcí.

Osobní údaje

Přihlášením na kurz (účastník) nebo zadáním kurzu (lektor) je provozovateli automaticky udělen souhlas ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním požadavku na mail info@pohyblivysvatek.cz.

Podmínky účasti na kurzu/semináři

Podmínkou pro absolvování jakéhokoli kurzu pro dospělé je dosažení věku 18 let a to nejpozději v den před pořádaným kurzem. Každý účastník je při vstupu do prostoru, kde se kurzy konají, povinen přečíst si Provozní řád. Zároveň také zasláním přihlášky stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny lektora nebo odpovědné osoby.

V případě kurzů určených dětem a mladistvým vyžadujeme souhlas se Všeobecnými podmínkami a Provozním řádem od jejich zákonného zástupce.

Během průběhu kurzu zodpovídají účastníci i lektor za svoji bezpečnost, pracují na vlastní odpovědnost. Případné pojistné události s Vámi samozřejmě ochotně a flexibilně vyřešíme. Lektor zodpovídá za průběh kurzu, případné reklamace a neshody řeší v součinnosti s námi.

U výtvarných a rukodělných kurzů doporučujeme před přihlášením na danou akci informovat kontaktní osobu provozovatele o případném zdravotním omezení - alergii na určitý materiál (např. kov), dietní omezení (především u dětí z MŠ kvůli svačinkám) apod.

Úhrada kurzů a seminářů

Ceny jsou na webu uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba provést platbu do 3 pracovních dnů, poté bude místo postoupeno dalším zájemcům. Kurzovné je možno uhradit buď ve dvou splátkách, a to nevratnou zálohou + doplatek v hotovosti na místě, nebo jednorázově v plné výši.
Pozdější zaslání přihlášky či úhrada kurzu se řeší individuální dohodou, nemůžeme však garantovat volné místo, není-li u kurzu uvedeno jinak. Kurzovné se hradí na účet, informace k platbě zasíláme po obdržení přihlášky spolu s dalšími podrobnostmi ke kurzu. V případě potřeby vystavit na kurz fakturu nám tuto skutečnost prosím sdělte ještě před platbou kurzovného, abychom Vám mohli vystavit a zaslat fakturu předem se všemi potřebnými náležitostmi.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy lze vystavit na libovolný vybraný kurz. Při jejich objednávce prosím uvádějte i kontaktní údaje obdarovaného (z organizačních důvodů), dotyčný bude z naší strany pouze informován o termínu a místu akce, co s sebou atp., platbu za dárkový poukaz budeme komunikovat pouze s Vámi.

Hodnotu dárkového poukazu nelze vyplatit v hotovosti, pokud se obdarovaný na vybraný kurz nedostaví, platí storno podmínky jako pro běžné kurzy viz níže.

Dárkový poukaz Vám po připsání platby na účet zašleme v elektronické podobě ve formátu PDF s doplněným jménem obdarovaného a unikátním kódem. Tento kód pak po výběru konkrétního kurzu obdarovaný zadá do přihlášky pro potvrzení rezervace místa bez výzvy k platbě. Pokud nebude využita celá hodnota poukazu, vystavíme následně nový poukaz ve výši zbývající částky, který lze využít pro přihlášení na další akci. V případě výběru dražšího kurzu, než je hodnota voucheru, lze rozdílnou částku doplatit. Platnost voucherů je buď do data konání vybraného kurzu včetně, nebo je zde uvedeno, do kdy je poukaz platný. Pokud na poukazu není uveden žádný termín, jeho platnost je 3 měsíce od připsání platby za něj na účet poskytovatele poukazu.

Zrušení účasti a storno podmínky pro kurzy a semináře

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět alespoň 6 dní před kurzem (pokud pouze neuhradíte kurzovné, nepoznáme z toho, zda jste na platbu zapomněl/a, nebo se kurzu neúčastníte). Jen tak vám budeme moci vrátit již uhrazené kurzovné. Z plné ceny se v případě storna strhává administrativní poplatek 150 Kč.

Pokud svou účast zrušíte 5 a méně dní před kurzem, kurzovné není možné z organizačních důvodů vracet. Můžete za sebe na daný kurz poslat náhradníka, jen nás prosím o této změně informujte (případně dotyčný náhradník na kurzu nahlásí, místo koho jde).

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu ze strany Pohyblivého svátku (např. z důvodu nenaplněné kapacity), můžete požádat o navrácení finančních prostředků nebo se zúčastnit kurzu v náhradním termínu.

V případě pokračovacích kurzů pro děti i dospělé nevzniká právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části, pokud dítě/dospělý přestane kurz v jeho průběhu navštěvovat bez písemného doložení závažného důvodu (dlouhodobé onemocnění, stěhování apod.). Neúčast na kurzu je potřeba neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pohyblivysvatek.cz, po doložení důvodu neúčasti Vám bude vrácena poměrná část z celkové ceny kurzu.

Vrácení kurzovného

Pokud máte nárok na vrácení kurzovného z důvodu zrušení kurzu nebo kvůli stornování Vaší přihlášky dle uvedených storno podmínek, je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti e-mailem tento požadavek a číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. Pokud nám číslo účtu nezašlete, částka propadá.

Organizační informace pro firemní akce a externí dílny

V rámci rezervace termínu a zajištění dostatečného množství pomůcek a materiálu na akci je nezbytné odeslat objednávku se specifikací vybraných technik, počtu a rozdělení účastníků nejpozději 21 dní před konáním akce.

Na základě této objednávky bude vystavena zálohová faktura na 40% z celkové částky (nákup materiálu a zajištění pomůcek), doplatek bude vyfakturován po realizaci akce se splatností 5 pracovních dnů. V případě akcí pro RC, MC, obce, cowo centra apod. doplatek v hotovosti na místě bezprostředně po realizaci akce.


© Pohyblivý svátek 2013-2017